ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, աչքերներիդ չեք հավատա,,,քիչ առաջ դե բռնվեք,,,ՍԴ որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասին..պարզվում է նա…Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն արձագանքել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշմանը:

«Արմենպրես»-ի հարցմանն ի պատասխան ՀՀ գլխավոր դատախազությունը նշում է, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի սեպտեմբերի 4-ի ՍԴՈ-1476 որոշմանը տրվել են մեկնաբանություններ, որոնք հիմնված են դրա առանձին պարբերությունների մեկուսի դիտարկումների վրա և չեն բխում որոշման իմաստից:
«Այսպես, Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ «(…) բացակայում են Սահմանադրությունից բխող այնպիսի հատուկ և անհրաժեշտ կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռնմխելիությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և իրականացնելու ընթացքում գնահատել, թե արդյոք նրանց վերագրվող գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին կարգավիճակից կամ գործունեությունից, թե՝ ոչ:

Հետևաբար, այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելիության առկայության հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում՝ մինչդատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում՝ դատարանի կողմից»:

Վերոգրյալից ակնհայտ է, որ Սահմանադրական դատարանն, ընդամենը փաստելով, որ սահմանված չէ հատուկ ընթացակարգ, որի շրջանակներում ինքնուրույն և առանձին քննարկման առարկա պետք է դառնա և որոշվի այն հարցը, թե արդյոք մեղսագրվող գործողությունները կապված են նախագահի կարգավիճակի հետ թե ոչ, առավել քան հստակ է սահմանել, որ գործառութային անձեռնմխելիության առկայության հարցը պետք է գնահատվի և լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում՝ մինչդատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում՝ դատարանի կողմից:

Ինչ վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը ՀՀ սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելուն, ապա հարցը կայանում է հետևյալում.

Ինչպես արձանագրել է սահմանադրական դատարանը, գործառութային անձեռնմխելիությունը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանք նախատեսված չէ: Հետևաբար, բոլոր այն դեպքերում, երբ կպարզվի, որ քրեական հետապնդումն անհամատեղելի է անձի գործառութային անձեռնմխելիության հետ, իրավասու մարմինն օբյեկտիվորեն զրկված կլինի այդ հիմքով տվյալ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ արդեն իսկ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, ինչպես նաև կալանք չկիրառելու վերաբերյալ օրինական որոշում կայացնելու իրավական հնարավորությունից, քանի որ բացակայում է նման որոշում կայացնելու դատավարական հիմքը:

Ավելի պարզ՝ ՀՀ սահմանադրական դատարանը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը խնդրահարույց է համարել այնքանով, որքանով այն չի նախատեսում քրեական գործի վարույթը կարճելու հիմք այն դեպքում, երբ կպարզվի, որ անձն օգտվում է գործառութային անձեռմխելիությունից և այն չի հաղթահարվել: Ընդ որում՝ հարցն ավելի լայն է, քան պաշտոնաթող նախագահի անձեռնմխելիությունը: Բանն այն է, որ նույն խնդիրն ի հայտ է գալիս նաև այն դեպքում, երբ այլ համապատասխան պաշտոնատար անձանց, օրինակ՝ դատավորների, Աժ պատգամավորների անձեռնմխելիությունը օրենքով սահմանված կարգով չի հաղթահարվում և վերջիններս չեն զրկվում անձեռմխելիությունից: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը գործառութային անձեռնմխելիությունը չնախատեսելով որպես վարույթը բացառող հանգամանք, չի սահմանում այն հիմքը, որին համապատասխան այդ դեպքերում դատավորի կամ պատգամավորի, հավասարապես նաև պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի:

Կրկնելով, որ վերոգրյալը վերաբերում է բացառապես այն դեպքերին, երբ պաշտոնաթող նախագահին մեղսագրվում են գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից, անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չեն մեղսագրվում այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից: Այդ հանգամանքը գնահատվել է վարույթն իրականացնող քննիչի, դատախազի և դատարանների կողմից՝ իրենց իրավասության շրջանակներում:

Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը բավարարում է իրավաչափության լրացուցիչ և նախնական պարտադիր պահանջը. վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելիությանը, այն է՝ նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիս կարգավիճակից բխող:

Հետևաբար, ՀՀ դատախազությունը համարում է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան»,- ասված է ՀՀ դատախազության պարզաբանման մեջ:

Սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 4-ին հրապարակել է «Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 35-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» հարցի առնչությամբ կայացրած եզրափակիչ հատվածը: «Սահմանադրական դատարանը որոշում կայացրեց 1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը սահմանադրականության ուժով հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց գործառույթներին անձեռնմխելիությունը՝ քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների թվում չնախատեսելու մասով, ճանաչել Սահմանադրության համապատասխան հոդվածներին հակասող և անվավեր: 2.ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հ

Генеральна прокуратура Республіки Вірменія відповіла на рішення Конституційного Суду на підставі прохання другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

У відповідь на запит Armenpress, Генеральна прокуратура зазначає, що рішенням Конституційного Суду від 4 вересня 2019 року було прийнято SDO-1476 на основі відокремлених спостережень окремих його пунктів і не випливає із значення цього рішення.

“Таким чином, Конституційний Суд заявив, що” (…) немає конкретних та необхідних конституційних положень, які дозволяли б чиновникам, які мають функціональний імунітет, притягати до кримінальної відповідальності та в ході своєї поведінки оцінювати, чи є їх діяння чи бездіяльність приписуваною чи неактивною. чи це від їх поточного чи минулого статусу чи діяльності чи ні

.

Відповідно, питання про функціональну недоторканність цих осіб слід вирішувати в рамках загальних кримінальних процесуальних домовленостей слідчим чи прокурором у досудовому провадженні та у судовому порядку судами. “

З вищевикладеного випливає, що Конституційний Суд, лише зазначивши, що не було встановлено жодної конкретної процедури для окремого та окремого обговорення та визначення питання, чи стосуються ці дії стосуються статусу Президента чи ні, більш чітко викладене; що питання про наявність функціонального імунітету слід оцінювати та вирішувати в рамках загальних кримінальних процедур слідчим чи прокурором у досудовому провадженні та в суді судами.

Щодо рішення Конституційного Суду про визнання статті 35 Кримінально-процесуального кодексу РА суперечливою та недійсною до Конституції РА, питання полягає в наступному:

Як зазначає Конституційний Суд, функціональна недоторканність не передбачена статтею 35 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Вірменія як обставина, що виключає кримінальне провадження. Отже, у всіх випадках, коли обвинувачення буде визнано несумісним з функціональним імунітетом особи, компетентний орган буде об’єктивно позбавлений можливості порушити кримінальну справу проти цієї особи або порушити кримінальне переслідування, а також припинити обвинувачення. оскільки немає такого процесуального підґрунтя для такого рішення.

Простіше кажучи, Конституційний суд РА визнав статтею 35 Кримінально-процесуального кодексу РА проблематичною, оскільки це не дає підстави для припинення кримінального провадження, коли стає зрозумілим, що особа користується функціональним імунітетом та її не подолано. У той же час питання є ширшим, ніж недоторканість президента у відставці. Справа в тому, що така ж проблема виникає і тоді, коли імунітет інших відповідних посадових осіб, таких як судді, депутати, не подоланий законом і вони не позбавлені недоторканності. Кримінально-процесуальний кодекс РА не встановлює функціональну недоторканність, як правило, що виключає функціональну недоторканність і не встановлює підстав, за якими слід припинити притягнення до відповідальності судді чи заступника, а також президента у відставці.

Повторюючи, що вищесказане стосується лише тих випадків, коли президенту, який у відставці, звинувачують у діях, що випливають із його статусу, ми вважаємо за необхідне підкреслити, що виконуючому обов’язки президента Роберту Кочаряну не доручено діяти, що випливають із його статусу. Цей факт був оцінений слідчим слідчим, прокурором та судами в межах їх компетенції.

Звинувачення проти Роберта Кочаряна відповідає додатковій та попередній обов’язковій вимозі законності. обвинувачення проти останнього не стосується його функціонального імунітету, тобто діяння, в яких його звинувачують, не можна вважати такими, що випливають із його статусу.

Отже, прокуратура РА вважає, що немає підстав зупиняти кримінальне переслідування Роберта Кочаряна та звільняти його за рішенням Конституційного Суду.

4 вересня Конституційний суд опублікував заключний розділ з питання “На підставі заяви Роберта Кочаряна, статті 135, частини 2 та статті 35 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Вірменія”. “Конституційний Суд ухвалив рішення. Стаття 35 Кримінально-процесуального кодексу РА визнає недоторканність функцій посадових осіб зі спеціальними конституційними нормами

захист, відмовившись визнавати конституцію недійсною та порушувати Конституцію як умову виключення кримінального провадження чи притягнення до відповідальності. 2. Стаття 135 (2) Кримінально-процесуального кодексу Республіки Вірменія

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *